DONATION

Danh sách hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, dịch vụ, cơ sở thương mại, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ tài chánh cho DỰ ÁN TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN THÀNH PHỐ MISSISSAUGA, CANADA