Category Archives: ANNOUNCEMENTS

Vietnamese Boat People Model Permanently Displayed at Maritime Industry Museum, New York

Bronze cast Vietnamese Boat People Model will be displayed permanently at Maritime Industry Museum in New York http://www.maritimeindustrymuseum.org/. This statue is dedicated to museum by  a Vietnamese boat people family (Vuong Hoc Thiem, San Jose)  His family and a group of other Vietnameses fleed the country on the small boat name Thang Loi and were rescued by a Maritime Industry merchant ship back to 1980.   His daughter, Lawyer Laurent Vuong will present this gift to their rescuer at the ceremony on November 4th, 2017 in New York

Tượng thuyền nhân bằng đồng đen, nặng 45 cân Anh với kích thước 15x17x18 in, một tác phẩm mỹ thuật của Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung sẽ được làm quà cho Maritime Industry Museum tại New York vào ngày 4 tháng 11 năm 2017. Đánh dấu một giai đọan lịch sử về thuyền nhân Việt Nam. Nữ Luật sư Lauren Vương đại diện gia đình và nhóm thuyên nhân trên tàu Thắng Lợi vượt biển năm 1980 trao tặng.  Sẽ thưc hiện một clip video lưu niệm.

Vương Học Thiêm ( Hoàng Sơn Long writer) and Vietnamese Boat People Statue by Sculptor Phạm Thê’ Trung

Phạm Thế Trung Sculptor with Mr Vuong beside the Vietnamese Boat People Model before cast in bronze at the Art Foundry Berkeley -California

TIẾN TRÌNH ỦNG HỘ TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN

Kinh Gởi :
Quí Hội Đoàn Quốc Gia , cơ quan truyền thông báo chí và các nhân sĩ cùng quí đồng hương Thuyền nhân VN vùng Mississisauga, Ontario & phụ cận.

Re: Tóm tắt việc đệ trình xin đất với City Mississauga từ năm 2105 cho đến nay.

Cách đây hơn 2 năm, Điêu khắc gia PhạmThếTrung có sáng kiến tạo ra mô hình Tượng đài Thuyền Nhân (bằng thạch cao) để xin trình vớí City Mississaga xem qua cùng nhóm khởi xướng vận động là Vietnamese Boat People Memorial Monument ( VNBPMM ) Advocacy Team – City of Mississauga gồm 5 thành viên: Nguyễn Thanh Hoàng, Vũ Đăng Khiêm, Phạm Thế Trung, Cao Văn Kiệt, Đàm Trung Phán. Chúng tôi dự tính nếu City Mississauga bằng lòng theo như Public Art Policy đưa ra thì chúng tôi sẽ mời thêm một số nhân sĩ trong CĐ để tiếp tục tiến hành đi theo lộ trình (road map) của dự án này .
Trước nhất là chúng tôi có tìm hiểu và thông qua những điều lệ là muốn tiến cử Mô hình này thì chúng tôi chọn cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhanh chóng hơn hết là: SELECTED MODEL của ĐKG Phạm thế Trung (Establish & Pro. Artist) như chúng tôi đã giới thiệu ở trên.

​ Step 1: Model (Plaster)

boatpeople-model

​ Step 2: Model ( Bronze)

 

Diễn Tiến: Nhóm Advocacy Team chúng tôi đã đệ trình lên và tuân theo điều lệ của Public Art Policy program:
link:https://www7.mississauga. ca/documents/culture/respub/Mi ssArtPlan_FINAL_Web_May2016.pd f
Donation: a gift of Art, which has been given voluntarily and without compensation or non-monetary consideration (e.g. advertising, promotion, services, etc.). Donations may be classified as Corporate Art, Memorial Art or Public Art.
Memorial Art: art that is designed to honour a particular individual or to commemorate a particular event and is created by a professional artist and acquired by a process administered by the City
Best Practices: recommended principles based on widely accepted artistic and professional standards for the commissioning of public Art.
The Public Art Program should commission artists to create temporary and permanent artwork to connect residents and visitors with the natural environment. Artists should explore the interrelationship between culture and nature by creating art pieces that foster civic engagement and promote dialogue.
Copyright: the exclusive right to produce or reproduce a work of art in any form. In accordance with the Canadian Copyright Act, copyright privileges shall remain with the artist unless assigned or licensed by the artist to another party. Copyright in Canada is automatic upon creation of a work and usually lasts for the artist’s lifetime plus fifty years.
Funding Recommendations: It is recommended that the City of Mississauga should investigate the feasibility of a dedicated budget to fund temporary and functional public art projects in parks and open spaces; both of which make ideal settings for creating an outdoor gallery and showcasing artworks for a limited period of time. Culture Division to work closely with staff from Parks and Forestry Division on the feasibility and implementation of a dedicated budget and process.

Thiết nghĩ tiến trình này có được đến ngày hôm nay phải trải qua rất nhìều giai đoạn. Quí vị có theo dõi thì thừa biết rằng CITY MISSISSAUGA gồm có nhiều ban ngành /Departments liên quan đến DỰ ÁN TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN như sau:
· Public Art Dept.(Memorial Art )
· Parks & Recreation Dept.,
· Culture Dept.,Heritage Dept.,
· History Dept.,
· Architecture Dept
· Commissioner … etc …
Những ban ngành nêu trên duyệt xét từng chi tiết rất cẩn thận và tinh tế. Cuối cùng, Thành phố đã chuẩn thuận một chổ đất tại phía trước thư viện Burhamthorpe để xây Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam từ trên 1 năm rưỡi cho đến thời điểm ngày hôm nay..
KẾT QUẢ:
Sau buổi duyệt xét Mô hình (Model) ngày May 3, 2016 tại phòng họp Grand Room của Burnhamthorpe Library do Ms. Yvonne Monestier ( Public Art Program- Director) hướng dẫn,
Ông Paul Mitcham (City Commissioner) chủ tọa và tuyên bố kết thúc với lời chuẩn thuận “…Congratulations ! We look forward for Cutting the Ribbon Ceremony in 2 years” và ông Paul Mitcham nói tiếp là ” We look it up not look it down. I love this work. Any body questions? Any body concern?! Nội dung là như vậy. Trong lúc đó có 5 thành viên của Advocacy Group hiện diện tham dự buổi Hearing và Judgment nói trên (xin xem nhiều hình ảnh đính kèm trong Thư Ngỏ).
Lưu ý: Lúc này Hội Đồng Quản Trị ( HĐQT) chưa ra đời, và hiện nay HĐQT lại tự đổi tên mới một lần nữa là Hội Thuyền Nhân Viêt Nam (VBPMA)
(Hội VBPMA mới này chen vào và muốn tước đoạt với VNBPMM- City of Mississauga (thuộc lãnh thổ t/p Mississauga để có dụng ý gì?)
Xin nhắc lại là từ ngày May 3, 2016 cho đến nay Ms. Yvonne chỉ làm việc theo nguyên tắc hành chánh với (one point of contact) VNBPMM Advocacy team Group do Anh Kelvin Kiet Cao là Chair Person .
Xin nhớ rằng CHÚNG TA ĐANG THỈNH NGUYỆN MỘT DỰ ÁN Một CôngTrình văn hoá và nghệ thuật LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT mặc dù chúng ta là cư dân CANADA nhưng Thành phố/city MISSISSAUGA – CANADA là bên xem xét cho những lợi ích cho Thành phố, thuộc lãnh thổ và cư dân ở đây. Xin đất để dựng Tượng đài (land mark) từ CITY MISSISSAUGA cho nên City hoàn toàn Quyết Định theo lộ trình (road map) của city.
Trong thời gian gần đây một vài thành viên từ Advocacy Team tự động tách ra và kêu gọi bầu bán và phong chức vụ lẫn nhau lấy từ cái tên là: Hội đồng Quản Trị (HĐQT) cho Tượng đài Thuyền Nhân tại Mississauga nhóm này đã đặt một cái tên nghe rất bất ổn và kiêu ngạo (Hội Đồng Quản Trị) gây một BAD IMAGE về cộng đồng VN của chúng ta cho chính giới (và nhất là ĐI NGƯỢC NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA CITY MISSISSAUGA, và nhóm HĐQT nầy tự nói là đại diện chính thức dự án XDTĐ Thuyền nhân tại Mississauga (sic!) và tiếp tục tuyên truyềnquảng cáo và sách nhiễu dư luận… tự ý đưa thông báo để thi mẫu Tượng Đài, bỏ ngoài tai tất cả các lời khuyên ngăn, và muốn làm lại từ con số “không” (ngay cả truyền thông báo chí cũng không tìm hiểu cặn kẽ về HĐQT nầy hay Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam (VBPMA) và nghe theo một chiều và phổ biến thông tin một cách thiếu trách nhiệm là thiếu chính xác!!)
Như đã nói ở trên gần đây vì lý do nào khác HĐQT này lại lột xác đổi tên mới một lần nữa tiếng Việt là Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam (VBPMA) không thấy viết danh xưng bằng tiếng Anh cho rõ ràng chỉ có bỏ dấu ngoặc là (VBPMA)
Đề nghị:
Chúng tôi ADVOCACY TEAM – Vietnamese Boat Peolpe Memorial Monument ( viết tắt là :VNBPMM từ lúc khởi đầu dự án)- City of Mississaga xin đề nghị HĐQT và VBPMA của quí vị thuộc Thành phố Toronto nên submit vào CITY OF TORONTO một DỰ ÁN MỚI và chúng tôi tin vào sự hiểu biết của quí vị sẽ thừa sức nạp đơn xin đất công viên tại vùng TORONTO một cách dễ dàng vì đất ở TORONTO còn nhiều và nếu được thì đây cũng là cơ hội tốt cho chúng ta có thêm một TƯỢNG ĐÀI ở một thành phố khác. Ms. Yvonne Monestier ( Public Art Policy Program- Director ) thuộc t/p Mississauga đã xác định qua phone với đại diệnThe Advocacy Team: Đây là dự án của thành phố MISSISSAUGA not TORONTO và Ms. Yvonne cũng hứa sẽ giới thiệu Hội VBPMA ( Toronto ) với những viên chức liên hệ có thể giúp đỡ theo hướng này. Dưới đây là email cô đã gửi cho ông Pha Nguyễn ngày 24/11/16 khi từ chối tiếp hội VBPMA ( thuộc lãnh thổ Toronto ) trích đoạn như sau:

.. On Thu, Nov 24, 2016 at 1:10 PM, Yvonne Monestier < > wrote:
” … I need to cancel our meeting on November 29th at 1:00 p.m. since the City project team that has been assembled concerns another matter.

Can you please clarify what you would like to meet with the City about and perhaps I would be happy to direct you to the appropriate person. I oversee the Public Art Program and you are likely looking to get in touch with someone else …

ANNOUNCEMENT and AGREEMENT

Re: Purpose
Artist’s Representative
Artist’s Right and Copyright

BUILDING THE VIETNAMESE BOAT PEOPLE MEMORIAL MONUMENT- CITY OF MISSISSAUGA (Public Art Program)

To Whom It May Concern:
Mr. Trung The Pham, Sculptor has followed with The City of Mississauga (Public Art Policy Program) and the Vietnamese Boat People Memorial Monument (VNBPMM) AdvocacyTeam Group – City of Mississauga (Mr. Kelvin Kiet Cao, Chair Person) having over one year and a half for the Proposal applying the Land site for pernament installation of Building the VNBPMM in City of Mississauga.

Purpose:
Heritage and History of the Vietnamese Boat People to the City of Mississauga through all steps as follows:
1. Developement and process from VNBPMM- City of Mississauga Project to the Public Art Program (Public Art policy- City of Mississauga)
2. Selected Model (Maquette) of the VNBPMM from Sculptor Trung The Pham at the Hearing and Judgment meeting date on May 3rd, 2016 at the Grandroom Burhamthorpe Library and finally have passed and Approval.
3. Future location for VNBPMM: in front of Burnhamthorpe Library – City of Mississauga, Ontario with all conditions have approved from the City.
Representative:
Under Title / Name : VNBPMM – Advocacy Group – City of Mississauga (Chair Kelvin Kiet Cao)
1. Following all directions and all requirements from the Public Art Department (Ms. Yvonne Monestier Co-ordinator)
2. Submited and introduced: Landscape Architect Walt Kuniec of MI Concept + Design to the Public Art Department since August, 2016 and continuing to work with Public Art Department from now on to finished it.
3. Waiting the Permit for the Land site Approval from City of Mississauga.
Artist’s right and Copyright:
Sculptor Trung The Pham has created his own Art work. So all his Art work as: Models, Sketches, Drawings and Pictures are belong to the Artist’s property and his own copyright.
We request that all copyright laws are respected in regards to the sculptor work and models represented on this project.

This Annoucement and Agreement have said that the mentioned above matter:
Agreement between Artist’s right Mr.Trung The Pham, Mr. Kelvin Kiet Cao (Chair, VNBPMM – City of Mississauga) Landscape Architect Walt Kuniec (MI Concept+ Design) will be get in touch or meeting to continuing and finished all works from Public Art Department (Ms. Yvonne Monestier – Public Art Co-ordinator) guidelines or directions in order.

Agreement on the 5th of December 2016
City of Mississauga, Ontario

1. Trung The Pham, Sculptor, Member of Sculptors Society of Canada
2. Walt Kuniec, Landscape Architect, MI Concept + Design
3. Kelvin Kiet Cao, Chair, VNBPMM Advocacy Group – City of Mississauga, Ontario.
Như Qúy vị đã biết,

Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại:

Sau khi dự án và Mô hình của Điêu khắc gia Phạm Thế Trung được chuẩn thuận bởi các ban ngành và city staff của City Misissauga vào ngày May 3, 2016. Đại diện của City Mississauga đã thông báo với các thành viên hôm đó là họ rất vui vẻ chấp thuận Mô Hình của dự án TĐTN.

Sau đó trở về Ông Cao Văn Kịêt có đề nghị với CĐ là bắt đầu tiến tới phần vận động gây quỹ trong tương lai sau khi hoàn tất phần kỹ thuật với Landscape Architect để được giấy Permit cấp đất để thi công.

Trong khi chờ đợi thì có một vài thành viên trong nhóm khởi xướng tự tách ra với mục đích muốn thay đổi Mô hình qua chiêu bài “Tuyển chọn” trong khi đó Mô hình của ĐKG Phạm thế Trung đã được Thành phố Mississauga chấp thuận vào ngày May 3, 2016 như đã nói ở trên .( nhóm này tự ý không tuân theo lộ trình từ trước đã vạch ra làm việc với City Mississaga)

Do thấy đường lối HĐQT dùng hình thức bầu bán và phong chức vụ lẫn nhau đi ngược lại theo nguyên tắc và lộ trình làm việc của City từ trước tới nay(Public Art Policy Program) với Nhóm Vận Động khởi xướng (Advocacy Team Group) từ 2 năm qua, Ông Cao Văn Kiệt đã rút ra khỏi Hội Đồng Quản Trị và ít lâu sau họ lại biến đổi một lần nữa lấy tên mới là ” Hội Thuyền Nhân Việt Nam”(VBPMA) (với dụng ý gì!?)

Về hình thức nhóm này âm mưu lường gạt thông tin với CĐ , dư luận báo chí truyền thông tại địa phương vùng Toronto, Mississauga và phụ cận. Xin dẫn chứng những Emails dưới đây để thấy nhóm này tự tung tự tác:

On Jul 25, 2016, at 9:43 PM, Phan Dam <phandam@gmail.com> wrote:
Hello anh Tân và Quý Vị:
1.Tôi sẵn sàng để thêm title ( Dr., PEng, CA. PhD, BA, BSc…) cho Quý Vi nếu Quý Vị email lại cho tôi trước tối mai

2. Đề nghị để thêm tên Board of Advisers (Doanh_Vu, Ky Nguyen, Han Trinh, Nga Duong) cũng rất hay. Xin phép Bác Doanh, anh Ky, Hân và Nga cho chúng tôi làm điều này. Tôi xin giải thích thêm với HĐQT: Bác Doanh, anh Kỳ, và chị Hân đã là thành viên của “The Advocacy Team” từ năm 2014 và Bich Nga đã phải “lãnh búa” cùng ĐT Phán cách đây không lâu! Đặc biêt là như vậy mình có tất cả 4 phái nữ + 9 phài nam trong cả nhóm UBXD TĐTN. Loooks mỏe “balanced” that way

3. Ý kiến của anh Duy cũng rất hay . Xin lĩnh ý .

4. Tôi sẽ làm thêm 1 cái hình của HĐQT với tên Tammy Nguyễn thay vì Bich Ti để gửi cho City

Xin cám ơn ACE

Phán Đàm ( Mr, Clerk in English)
On Mon, Jul 25, 2016 at 5:15 PM, tan vo <duocsitan@gmail.com> wrote:
Và có Cần danh sách tên của BOA ( ông bà cố vấn ) không dzậy hè??

Tân

On 2016-07-25, at 4:35 PM, Thi B Nguyen <itsmebthi@yahoo.ca> wrote:
Bich Thi dong y voi Ds. Tan ve extra points 1 & 2.

De giup giao su Phan, title cua Bich Thi la Tammy Nguyen, B.Sc., Treasurer (khong biet co du oai chua, neu chua du thi minh co the dung Hon.B.Sc, doi hoi them thi BT chiu thua 🙂

BThi
From: tan vo <duocsitan@gmail.com>
To: Phan Dam <phandam@gmail.com> Cc: Thanh Nguyen <ngthnguyen@gmail.com>; Anna Duong <annaduong46@gmail.com>; AC Duy Han <duyhan@rogers.com>; phan dam <phandam99@yahoo.com>; Pha Nguyen <nguyenpha@gmail.com>; Kiet Cao <kietcao@consultant.com>; Duy Nguyen <jsduynguyen@gmail.com>; Kien Le <le.centre@live.com>; Tammy Nguyen <itsmebthi@yahoo.ca>; Quynh Thai <quynh.thai@rogers.com>; Ky Nguyen <kynguyen617@gmail.com>
Sent: Monday, July 25, 2016 4:04 PM
Subject: Re: UBXD TĐTN/VBPMM – INFORMATION FROM THE CITY OF MISSISSAUGA

Hi anh Phán
Tôi muốn thêm một chút 1/: ngoài báo Chí Việt ngữ, tôi xin anh thêm : TV and Radio
2/ tôi có thêm một chut xíu thôi là khi anh đưa danh sách tên của các thành viên của BOD
anh có nghĩ là mình nên thêm title ” cho oai” THÍ DỤ :. Phan Dam, PEng , Secretary
Pha Nguyen, Bsc, President

Xin Quí vị cho ý kiến
Tân
Kết quả là: Sự thành hình của nhóm này đang phá công trình đang tiến hành từ trước đến nay, (một Bad Image & Shame) nghĩa là cho đến thời điểm này City Mississauga vẫn chưa nhận được sự hồi đáp chính đáng nào của chúng ta vì có sự ngăn cản xen vào làm xáo trộn (Confuse) của nhóm mới này. City đã đình hoãn chưa biết sự thể ra sao?

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị đồng hương hãy giúp chúng tôi bằng cách bất hợp tác và vô hiệu hoá với nhóm này mà họ gọi là Hội tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam (VBPMA) qua hình thức quảng bá thông tin sai sự thật và tự ý kêu gọi quảng cáo những chương trình “Tuyển chọn Mô Hình” và gây quỹ sắp tới đây.v.v..). do đó bắt buộc chúng tôi phải lên tiếng trước để tránh sự ngộ nhận.

Thực chất là:

Nhóm này tự ý và cố ý chen vào để thọt gậy bánh xe, hay chận đường chận lối làm cản trở mọi việc và mong quý vị hãy ủng hộ Advocacy Team Group thuộc lãnh thổ thành phố Mississauga tiến hành giai đoạn cuối là xin được đất để XD Tượng Đài Thuyền Nhân đã được khởi xướng từ hai năm qua.

Thiết nghĩ không có lý do gì một Mô hình (Designs) cho Tượng Đài Thuyền Nhân đã được chấp thuận từ City Mississauga

hinh-06

​lại bị một nhóm lạm quyền, tìm cách phá bỏ (sic!) và giữa chừng lại dùng danh nghĩa cộng đồng để tìm cách đi theo một hướng khác mà nhóm khởi xướng đã đi đúng lộ trình do city Mississauga đã vạch ra theo nguyên tắc hành chánh từ trước cho đến nay.

Xin đọc Thư qua những Emails phía dươí đây :
From: Khiem Vu <kdvu24@yahoo.ca>
To: Pha Nguyen <nguyenpha@gmail.com>
Cc: Thuyen Nhan
Sent: Sunday, November 20, 2016 9:05 PM
Subject: Chào anh Pha.

Chào anh Pha.

Theo tin tức tôi nhận được thì vào ngày 29-11-2016 này các anh sẽ họp với đại diện thành phố Mississauga. Ngoài việc giới thiệu các thành viên trong HĐQT mới được hình thành, các anh sẽ nêu vấn đề tìm thêm các mô hình khác để “Competion” với mô hình đã có của ĐKG Phạm thế Trung. Tôi thực sự không hiểu vì sao lại như vậy ? Anh có thể vui lòng cho tôi một đôi lời giải thích thỏa đáng chăng ?
Thiển ý của tôi, tôi nghĩ rằng :
1. Người đầu tiên có sáng kiến tìm nơi dựng thêm một Tượng Đài ở Ontario là anh Trung. Nếu không có sáng kiến đó thì không có HĐQT.
2. Mô hình của anh Trung đã được giám định và mặc nhiên chấp thuận nên city mới hứa cho đất.
3.Công việc đã tiến hành đến giai đoạn hình thành, chỉ còn :
a-Thỏa mãn những đòi hỏi nặng tính kỹ thuật từ city.
b-Phổ biến rộng rãi và gây quĩ.
Bây giờ các anh lại có ý định đi lại từ đầu, như vậy có quá nhẫn tâm không ? Chúng tôi đã mất hơn hai năm để có những thành quả trao lại cho các anh và đặt hy vọng vào các anh, các anh nghĩ sao khi tự đặt thêm gánh nặng cho mình và cho cả city, họ có trăm công, ngàn việc mà họ đã ưu ái đến chúng ta thì chúng ta phải tận dụng từng giây, từng giây một, đừng để tuột mất mà ân hận sau này.
Giả thiết tôi đặt ra là khi đưa vấn đề tìm các mô hình khác, họ có thể :
1-Say yes, các anh dự trù bao nhiêu lâu để xúc tiến ý định của các anh ? Một, hai , ba… năm ?
2-Say No thì bẽ mặt.
3- Say It’s up to you thì dự án sẽ bị ngâm tôm.
Ngoài ra một điều tối kỵ là cho họ thấy sự chia rẽ trong cộng đồng.
Tôi hy vọng sự sáng suốt của các anh. Nếu các anh cứ khư khư giữ ý định của mình thì nên tự đi tìm nơi khác có lẽ hợp lý hơn.
Cầu chúc anh và gia đình an mạnh.
Thân kính.
Vũ đăng Khiêm

From: phong bui <thewind20@hotmail.com> Date: 2017-03-13 0:30 GMT-04:00
Subject: JUST DO IT.
To: Thuyen Nhan <vietnamboatpplmemorialmonument@gmail.com

Hi all,
Let do it fast before VC put HCM statue there! Then we will cry and fight again?. Don’t blame anyone.
We do it for our kids. Please forgive and unite before it is too late..
Thanks
Phong Bui

From: Nhung Huynh <nhung_huynh@hotmail.com>
Sent: December 4, 2016 12:41 PM
To: Thuyen Nhan<vietnamboatpplmemorialmonument@gmail.com
Kính gởi các hội đoàn Toronto và các chú bác anh chị em ! Tôi thấy có nhiều vấn đề hiểu lầm cần tìm hiểu vì việc làm xay đài tưởng niệm là chuyện của chung . Và là chuyện bất vụ lợi , nên cần xem xét lại . Vì đã có làm lỡ dỡ nên tiếp tục và cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cho có tình đoàn kết . Thay vì làm lại từ đầu . Làm như dậy sẽ mất đi tình đoàn kết , người Việt quốc gia mình kg có còn bao nhiêu người còn nhiều Việc chúng ta cần phải làm . Tôi có chút suy nghĩ phải nói lên .Tôi kg bênh vực phe nhóm nào cả mong quý vị Thông cảm .xin chân thành cảm tạ . N H
Le Dinh Triet
Le Dinh Triet Tuợng mẹ bồng con tị nạn cộng sản tại Ottawa là tác phẩm bất hủ của điêu khắc gia Phạm Thế Trung
Những bức hình chụp kèm theo là tiến trình của dự án Xin đất XDTĐTN- City of Mississauga, một bằng chứng để Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS mà đaị đa số là Thuyền Nhân còn sống sót trên mãnh đất tự do Mississauga- Canada này am tường , phân minh và nhìn ra đâu là sự thật.?!

+11
Like
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
CommentShare
24Loi Le, Tuan Nguyen and 22 others
1 share
Comments
Le Dinh Triet

Le Dinh Triet Hoan hô anh Phạm Thế Trung về dự án xin đất
Unlike · Reply · 1 · March 8 at 8:41am
Phạm Thế Trung Sculptor

Phạm Thế Trung Sculptor Cám ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm đến dự án XDTĐTN và sự dấn thân cho từng cá nhân từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay trong Advocacy Team – Vietnamese Boat People Memorial Monument – City of Mississauga.
Like · Reply · 1 · March 8 at 9:12am
Phạm Thế Trung Sculptor
Phạm Thế Trung Sculptor Lưu Khúc
LA TOAN VINH·MONDAY, MARCH 13, 2017
khi ước mơ trở thành sự thật
tôi đã qua vùng trời biển xa xăm
đôi bàn tay vẫy lên tiếng gọi
mãng đời riêng còn lại những thuyền nhân…
(I`m a boat people)
bao ước mơ biến thành sự thật
khi còn tàu rẽ sóng ra khơi
em và tôi vẫn mang tâm trạng
vượt hiểm nguy hòng tìm lại tư do
(I`m a boat people)
con thuyền xưa bập bềnh theo năm tháng
biển vòng tay trong ước nguyện thuyền nhân
đứa bé trên tay tròn xoe đôi mắt

khoảng tròi xa còn lại những dư âm
dư âm vang lên bao tiếng sóng
sóng vọng về trong ước vọng tự do…

LTV
Comments
Có nhiều người nói rằng chúng ta đang bị đám cộng sản nằm vùng và việt gian CS phá hoại để cho việc XD tượng đài thuyền nhân ở Misissauga bị trở ngại ?… Hay không chừng họ đang dùng danh nghiã Cộng Đồng để tìm cách dìm dự án Thuyền Nhân để lập công với đảng cộng sản Việt Nam chăng?? Xin chờ câu trả lời.!

Kính Thư,
Vietnamese Boat People Memorial Monument

(VNBPMM- City of Mississauga)
Advocacy team : Kiệt Cao, Hoàng Nguyễn, Mỹ Phan, Khiêm Vũ, Trung Phạm
Tel: 416-857-1357
vietnamboatpplmemorialmonunent@gmail.com
www.vietboatpeoplememorialgta. com

hoitet-2hoitet-3

 

IMG_2701IMG_2700hoitet-3hinh-01

IMG_2703IMG_2702IMG_2715

Thư ngỏ về Tượng Đài Thuyền Nhân – Mississauga, Ontario

Kính gởi Anh Pha, Quí Vị và Quí Anh Chị Em,

Chúng tôi viết bức thư ngỏ này nhằm mục đích tường trình diễn tiến việc thực hiện Tượng Đài Thuyền Nhân tại Mississauga.
Chúng ta đã vào giai đoạn cuối của quá trình giao nhận đất từ thành phố Mississauga cho việc xây dựng Tượng Đài. Tôi xin trình bày để chúng ta cùng ôn lại một số điểm chính về việc xin đất cho Tượng Đài Thuyền Nhân.

boatpeople-model

Hình: Mẫu thạch cao Tượng Đài Thuyền Nhân.

Khởi đầu, nhóm vận động chúng tôi gồm có các anh Đàm Trung Phán, Vũ Đăng Khiêm, Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Văn Kiệt và Phạm thế Trung mang mô hình Thuyền Nhân đến thành phố Niagara Falls theo sự đề nghị và khuyến khích của ông John Smith, cựu chính trị gia thuộc thành phố Hamilton. Chúng tôi đã theo đuổi công cuộc vận động với thành phố Niagara Falls một thời gian khá lâu. Cuối cùng, do một số điều kiện khách quan, dự án không thể tiến triển được ở đây.

bpmm-committee1
Hình: Ban Vận Động tiên khởi đi họp để trình bày dự án trước Ủy Ban cứu xét của thành phố Niagara Falls ngày June 9, 2014. Từ trái sang phải: Vũ Đăng Khiêm, Nguyễn Thanh Hoàng, Đàm Trung Phán, Phạm Thế Trung, Cao Văn Kiệt.

Rất may chúng tôi được anh chị Nguyễn Ngọc Duy giới thiệu với anh Nguyễn Xuân Cần làm cố vấn bước đầu cùng hướng dẫn cách thức tốt nhất cho việc đệ đơn xin đất xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Mississauga. Tiếp theo đó, nhóm vận động ban đầu chúng tôi có thêm sự ủng hộ của quý anh chị Vũ Hữu Doanh, Nguyễn Hữu Kỳ, Nguyễn Kim Bảo, Nga Dương, Nguyễn Ngọc Duy, Hân Trịnh, Nguyễn Xuân Cần, Mỹ Phan, Nguyễn Thành Nguyên. Chúng tôi đã họp mặt nhiều lần để thảo luận công tác vận động, đặc biệt là chúng tôi tiếp xúc được với nghị viên Ron Starr thuộc Ward 6 của thành phố Mississauga qua sự trung gian giới thiệu của anh Nguyễn Xuân Cần.
Qua các lần trình bày Dự Án và Mô hình. Ông Ron Starr hứa sẽ giúp Dự Án xin đất ở Thành phố  Mississauga. Một buổi trình bày Dự Án tại City Hall do Đàm Trung Phán, Cần Nguyễn, Kiệt Cao và ông Ron Starr là người giới thiệu hai bên. Chúng tôi phát cho từng vị trong buổi họp bản Dự Án và trình bày tất cả các chi tiết, mô hình cùng ý nghĩa của việc xây dựng Tượng đài. Các thắc mắc về khả năng kỹ thuật cũng như tài chánh cũng được giải đáp. Họ hứa sẽ có một buổi trình bày chi tiết với các đại diện các ban ngành liên quan ở City Hall.

Sau một thời gian đình trệ vì thành phố bận rộn với đại hội thể thao Pan Am, Bầu cử cục bộ, cuối cùng chúng tôi có được một buổi trình bày tại City Hall. Tại buổi họp chúng tôi đã trình bầy chi tiết Dự Án. Tới phần đề nghị các địa điểm thì ba địa điểm mà anh Phán đã dầy công chuẩn bị đều không được chọn (do các điều kiện khách quan). Tới lượt họ thì trước tiên họ đưa đề nghị xây tại chùa Pháp Vân, chúng tôi không đồng ý. Họ đề nghị công viên Sgt.David Yakichuk Park, rất đẹp chỉ rất tiếc là không có bãi đậu xe rộng rãi gần. Cuối cùng họ đề nghị một vị trí tại Burhamthorpe Library cho Tượng Đài Thuyền Nhân mà Quí vị đều biết.

 

Sau khi chúng tôi thống nhất về địa điểm đã chọn, anh Phán rất vui mừng vì địa điểm rất thuận lợi và lại gần chổ anh cư ngụ. Anh là người hơn ai hết mong muốn Tượng Đài Thuyền Nhân sớm ngày hoàn tất. Anh khoe với tất cả mọi người. Chị Nga Dương cũng rất ủng hộ vì chị đã từng làm việc tại đây (Dixie/Bloor Community Centre).  Chúng tôi đã rất nhiều lần thăm địa điểm, họp, làm việc, và chụp rất nhiều hình tại đây. Cùng với sự ra đời của Bill -219 “Hành Trình Tự Do” thật là chúng ta có THIÊN THỜI – ĐỊA LỢI – NHÂN HOÀ sẵn sàng cho một Tượng Đài Thuyền Nhân.

Chúng tôi tiếp tục tiến hành chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Nhóm Nguyễn Thành Nguyên, Nguyễn Thanh Hoàng, Đàm Trung Phán, Phạm Thế Trung, và Cao Văn Kiệt tiến hành đo đạc, chọn vị trí cho Tượng Đài Thuyền Nhân, Anh Nguyên dẫn đầu là ban kỹ thuật đi khảo giá với các công ty làm bệ nền và đúc Tượng Thuyền Nhân.

img_1783

Hình: Các thành viên trong Ủy Ban đi dọ giá tại vài công ty làm bệ đá hoa cương ( Granite ) 2 hãng đúc đồng  vùng GTA và phụ cận bắt đầu vào ngày 26 tháng 3 năm 2016 và tiếp tục sau đó . Từ trái: Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thành Nguyên, Cao Văn Kiệt, Đàm Trung Phán và Phạm Thế Trung (ngồi).

Nhiều lần chúng tôi đến tận địa điểm đặt Tượng Đài trong tương lai để thống nhất ý kiến về vị trí chính xác của Tượng Đài trên khoảnh đất đã ấn định, hướng mặt của Tượng Đài, và các chi tiết cảnh quan cũng như kỹ thuật tại khu đất này với thành phố.
Trước cuộc họp tại chỗ, chúng tôi đã thông báo cho mọi người đến địa điểm để tác giả trình bày mô hình và xác định vị trí lần cuối vào ngày 18 tháng 4 năm 2016  trước khi họp với City Staff vào ngày 3 tháng 5 năm 2016 . Buổi họp tại địa điểm này có hầu hết các đại diện của cộng đồng cũng như các thành viên trong ban vận động và Anh Pha, Anh Kiên (và con trai), anh Lê Duy Cấn, anh chị Duy &Hân, anh chị Phán Nga, anh Nguyên, anh Keng, anh Thoại, anh chị Toản, Phạm Thế Trung, Kiệt Cao,…
Anh Trung đã cùng các anh chị hiện diện đo đạc và xác định vị trí Tượng Đài lên bản vẽ để xác định vị trí với City. Trong buổi họp tại nơi xây Tượng Đài, anh Lê Duy Cấn có chia xẻ các kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng Tượng Mẹ Bồng Con ở Ottawa 21 năm về trước trong các lời tâm huyết đó gồm có đại ý như “sẽ có bị phá rối không chỉ bên ngoài, mà còn trong cộng đồng do tị hiềm, hay các khác biệt quyền lợi!”

vnbpmm-site-plan
Hình: Bản đồ vị trí Tượng Đài VNBPMM Vietnamese Boat People Memorial Monument do 7 thành viên City Staff quyết định chính thức vào ngày 3 tháng 5 năm 2016.

Sau đó, vào ngày May 3, 2016, Đàm Trung Phán, Nguyễn Thành Nguyên, Vũ Lãm, Cao Kiệt, Phạm Thế Trung họp tại Thư viện Burhamthorpe với năm vị đại diện củaThành Phố Mississauga, bà Quản thủ Thư Viện và vị giám đốc của Dixie/Bloor Community Centre, tất cả là 7 người bên City.

 hinh-06

Hình: Buổi họp tại Burnhamthorpe Library 3650 Dixie Rd #101, Mississauga ngày 3 tháng 5, 2016 lúc 11:00 AM tại Grand room trong thư viện Burnhamthorpe do Ms.Yvonne Monestier ( Director of Public Art ) chủ động và viết thư mời. Từ trái sang phải: Vũ Lãm, Nguyễn thành Nguyên, Quản thủ Thư viện Burnhamthorpe Diana Krawczyk, Cultural Planner Mark Warrack, Director of Park and Forestry Gavin Longmuir, Director of Culture Division Paul Damaso, Cao văn Kiệt, Phạm thế Trung, Đàm trung Phán (cầm máy chụp hình) Commissioner of Community Services Paul Mitcham, Director of Bloor/Dixie Community Centre Hazel Henry, Director of Public Art Yvonne Monestier.

Trong buổi họp này, Tác giả của bức tượng là ĐKG Phạm Thế Trung đã trình bày về Tác phẩm, Phán Đàm trình bày về các chuẩn bị về Hành chánh, Kiệt Cao trình bày các dự thảo và tài chánh cần thiết cho xây dựng Tượng đài, và anh Lãm xác định vị trí của Tượng đài trên các bản vẽ. Tiếp theo đó tất cả cùng ra địa điểm cùng với mô hình Tượng Đài Thuyền Nhân. Anh Trung để mô hình trên một cái bàn nơi ấn định vị trí Tượng Đài, và để hướng của Tượng như sẽ xây lên sau này. Hai bên cùng ghi nhận những xác định này. Chúng tôi cũng bàn thảo về landscaping cho cảnh quan tổng thể của công trình như: việc di dời các cây, các tảng đá; các lối đi,…

bà  quản thủ thư viện có đề nghị thêm một lối đi dẩn vào từ ngoài đường Dixie Road dành cho người bộ hành qua lại tiện lợi vào xem TĐ như phác thảo (đính kèm) sau đây:

vnbpmm-site-plan2
​ Hình: Site Plan – VNBPM Monument – Burnhamthorpe Library ( Mississauga )

hinh-03

hinh-05

Chúng tôi kết thúc buổi làm việc với lời chú của ông Paul Mitcham (Community Commissioner của Tp Mississauga) “Congratulations! We are looking forward to cut the ribbon in the next two years!”

hinh-01

Hình: ĐKG Phạm Thế Trung đang đặt mẫu tượng tại đúng vị trí được ấn định để  xây cất tượng đài Thuyền Nhân trong tương lai.

Một khoảng thời gian sau khi follow up, chúng tôi nhận được một bức điện thư của thành phố ngày 24 tháng 7 , 2016 yêu cầu chúng ta cung cấp các thông tin kỹ thuật liên quan đến Tượng Đài Thuyền Nhân (đính kèm).

From: Yvonne Monestier <yvonne.monestier@mi ssissauga.ca>
Date: Sun, Jul 24, 2016 at 10:30 AM
To: Thuyen Nhan <vietnamboatpplmemorialmonumen t@gmail.com

Hello Kelvin,

 Apologies for the delay – it has been a bit of a challenge for me to get all staff involved into a meeting due to competing priorities and summer vacations. I have managed to meet with almost everyone, and have 2 additional colleagues to meet with before the end of the month.

 The feedback I have received thus far on City requirements is as follows. The VNBPMM Advocacy Group will need to provide the following to the City:

 Detailed Site Planindicating exactly where the sculpture will be situated

 1. Detailed Conceptual Sketchof artwork in situ – indicating all final dimensions, materials, weight of sculpture, etc.
 2. Stamped Engineer Drawings of footings and artwork
 3. Proposed Landscape Plan of footings and artwork

  4.    Proposed Landscape Plan with specific dimensions (i.e. distance from curb, width of intended walkway, tree-hoarding locations, depth of granular, utility locates, etc.)

 • Note: City Parks & Forestry staff will assist with approving landscaping plan and ultimately approve content and costing required
 • Note: any proposed landscaping will need to be low-maintenance and City Parks & Forestry staff will need to approve
 • Note: there is high-road salt content that will be present in the area in the winter so the proposed landscaping will also need to take this into account
 1. Existing trees at the site will need to be hoarded off in order to protect them during the installation process (City will provide a tree-inventory)
 2. If you are going to request to remove/transplant any of the smaller trees, please identify which one(s)
 3. VNBPMM Advocacy Group’s contractor will install artwork – contractor will need to adhere and meet all City standards
 4. City contractor will install landscaping around artwork based on the approved landscaping plan
 5. Entire project to be funded by VNBPMM Advocacy Group

 I am meeting with Parks & Forestry staff later this month to discuss additional landscaping requirements and costing. Please note the list of requirements above is not final. Final list will be provided once I have had a chance to meet with all of my colleagues.

 Thank you and I will be in touch soon.

 Yvonne

Về việc nầy chúng tôi có được giới thiệu đến với một Kiến Trúc Sư và Công ty có các giấy phép theo qui định. Công ty này đảm nhận làm tất cả các công việc mà Thành phố Mississauga yêu cầu với giá tính đặc biệt ủng hộ cho Cộng đồng Việt Nam (đính kèm). Rất mừng rằng có một số Mạnh Thường Quân sẽ sẵn sàng chi trả cho phí tổn này.

Fees and Expenses for preparation of the landscape architectural services are proposed as follows: 

Fees: Schematic Design – ½-1 Week $ 2000.00 Design Development – 1-2 Weeks $ 3500.00 Contract Administration – per diem $ 250.00*/site visit TOTAL $ 5500.00 (250.00*) Total above is exclusive of applicable taxes + HST. 

Expenses: All Municipal Approvals (SPA, CoA, LP & MV) and other reimbursable expenses will be billed at actual cost with no markup.  To the extent that the schedule is controlled by the Client, all deliverables will be prepared and presented within the schedule identified in this Proposal.  Should additional work be required beyond the scope and schedule of this proposal, we will advise the Client of additional scope and fees at that time.  Work will not proceed on additional services until approval is received in writing from the Client. Please feel free to contact me directly with comments and/or questions concerning the enclosed proposal. Thank you for your invitation to prepare this proposal. We look forward to working with you on this interesting assignment. 

Walt Kuniec 

 miconceptCONCEPT + DESIGN  
for the entertainment industry
4174 Dundas Street West, Suite 300-8
Toronto, Ontario, M8X 1X3
MiConceptDesign.com

Sau khi ĐKG cố gắng thương lượng, Công ty  MI CONCEPT + DESIGN đã đồng ý giảm xuống còn $4000,00 một giá rất đặc biệt, phải chăng và khả thi.

Chúng tôi chững lại ở đây, vì chưa ký hợp đồng với KTS và Công ty này.

Với truyền thống “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây” của người Việt ta, chúng ta cũng sẽ có một buổi cám ơn anh Nguyễn Cần và ông Ron Starr đã giúp cho cộng đồng chúng ta một cơ hội hy hữu này.

hoitet-1

Hình: Trình bày  của UBVĐ XDTĐ TNVN – Hội Chợ Tết Ất Mùi ngày 1 tháng 2 năm 2015 tại International Centre – Mississauga

hoitet-3

Hình: Ông bà Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải chụp hình lưu niệm cùng với ĐKG Phạm Thế Trung và Chủ tịch Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Cao Văn Kiệt tại Hội Chợ Tết Ất Mùi ngày 1 tháng 2 năm 2015 – Mississauga.

Xin nhắc lại một công thức:

A (Artist) + B (LoBby) + C (Cost by Community Provide) = M (Monument)

A (Artist): Trong đây, Tác Giả Phạm Thế Trung (có tiểu sử trong bản Dự Án gởi cho Tp), người nhận được nhiều giải thưởng của Canada và Quốc tế, và đã có những Tượng đài đóng góp cho Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại. Việc này cũng phù hợp với yêu cầu về thành tích (Credit) của Tác giả của City Policy.

Về tác phẩm mẫu tượng của một chiếc thuyền rạn nứt trên sóng biển, trên đó có một cặp Vợ Chồng với một đứa con nhỏ, với vẻ mặt trong tình trạng giữa Sống và Chết. Tác phẩm (đã có mặt ở các hội chợ Tết và hầu hết các sinh hoạt cộng đồng, và được sự ủng hộ của mọi người, với rất nhiều chữ ký (TNS Ngô, Ông Ron Star,…) và rất nhiều hình lưu niệm.

hoitet-2

Hình: TNS Ngô thanh Hải ký tên đầu tiên trên poster ủng hộ mô hình và dự án tại HCT Ất Mùi ngày1 tháng 2 năm 2015

 

Tác phẩm này chinh phục từ ông John Smith (cựu Political của Tp Hamilton) các đại diện của Tp Niagra Falls đến Ông Ron Starr, sau đó là tất cả các Đại diện của Tp Mississauga cũng như vị Quản thủ Thư viện Burhampthorpe và Giám đốc Dixie/Bloor Community Centre (hai trung tâm của Tp tại địa điểm xây Tượng Đài.

A (checked)

B (LoBby): Với truyền thống “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng Cây” của người Việt ta, chúng ta cũng sẽ có một buổi cám ơn Anh Nguyễn Xuân Cần và Ông Ron Starr đã giúp cho cộng đồng chúng ta một cơ hội “ngàn vàng” này.

Với các tiến triển thuận lợi vừa qua thì

B (also Checked)

C (Cost provide by Community): Chúng ta cùng mở lòng và siết tay nhau để cùng CHECK cho mục này.

Nhân một dịp gây quĩ của Cộng đồng, TNS Ngô Thanh Hải phát biểu: “Được vậy là tốt rồi, làm liền đi còn chờ gì nữa.”

Xin Mọi Người Ủng Hộ Mở Lòng Đóng Góp Xây Dựng Một Tượng Đài Thuyền Nhân Tại Thư Viện Burhamthorpe, Tp Mississauga Thân Yêu, Như Một Lời Cám Ơn Sâu Sắc Đến Người và Đất Nước Canada.

 

Best Regards,

Kelvin Kiet Cao
Vice – Chairman
Internal Executive
VBPMM
1315 Finch Ave. West, Suite 500
Toronto, M3J 2G6 Canada
Tel: 416-857-1357
Fax: 416-900-1499
www.vietboatpeoplememorialgta. com