TIẾN TRÌNH ỦNG HỘ TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN

Kinh Gởi :
Quí Hội Đoàn Quốc Gia , cơ quan truyền thông báo chí và các nhân sĩ cùng quí đồng hương Thuyền nhân VN vùng Mississisauga, Ontario & phụ cận.

Re: Tóm tắt việc đệ trình xin đất với City Mississauga từ năm 2105 cho đến nay.

Cách đây hơn 2 năm, Điêu khắc gia PhạmThếTrung có sáng kiến tạo ra mô hình Tượng đài Thuyền Nhân (bằng thạch cao) để xin trình vớí City Mississaga xem qua cùng nhóm khởi xướng vận động là Vietnamese Boat People Memorial Monument ( VNBPMM ) Advocacy Team – City of Mississauga gồm 5 thành viên: Nguyễn Thanh Hoàng, Vũ Đăng Khiêm, Phạm Thế Trung, Cao Văn Kiệt, Đàm Trung Phán. Chúng tôi dự tính nếu City Mississauga bằng lòng theo như Public Art Policy đưa ra thì chúng tôi sẽ mời thêm một số nhân sĩ trong CĐ để tiếp tục tiến hành đi theo lộ trình (road map) của dự án này .
Trước nhất là chúng tôi có tìm hiểu và thông qua những điều lệ là muốn tiến cử Mô hình này thì chúng tôi chọn cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhanh chóng hơn hết là: SELECTED MODEL của ĐKG Phạm thế Trung (Establish & Pro. Artist) như chúng tôi đã giới thiệu ở trên.

​ Step 1: Model (Plaster)

boatpeople-model

​ Step 2: Model ( Bronze)

 

Diễn Tiến: Nhóm Advocacy Team chúng tôi đã đệ trình lên và tuân theo điều lệ của Public Art Policy program:
link:https://www7.mississauga. ca/documents/culture/respub/Mi ssArtPlan_FINAL_Web_May2016.pd f
Donation: a gift of Art, which has been given voluntarily and without compensation or non-monetary consideration (e.g. advertising, promotion, services, etc.). Donations may be classified as Corporate Art, Memorial Art or Public Art.
Memorial Art: art that is designed to honour a particular individual or to commemorate a particular event and is created by a professional artist and acquired by a process administered by the City
Best Practices: recommended principles based on widely accepted artistic and professional standards for the commissioning of public Art.
The Public Art Program should commission artists to create temporary and permanent artwork to connect residents and visitors with the natural environment. Artists should explore the interrelationship between culture and nature by creating art pieces that foster civic engagement and promote dialogue.
Copyright: the exclusive right to produce or reproduce a work of art in any form. In accordance with the Canadian Copyright Act, copyright privileges shall remain with the artist unless assigned or licensed by the artist to another party. Copyright in Canada is automatic upon creation of a work and usually lasts for the artist’s lifetime plus fifty years.
Funding Recommendations: It is recommended that the City of Mississauga should investigate the feasibility of a dedicated budget to fund temporary and functional public art projects in parks and open spaces; both of which make ideal settings for creating an outdoor gallery and showcasing artworks for a limited period of time. Culture Division to work closely with staff from Parks and Forestry Division on the feasibility and implementation of a dedicated budget and process.

Thiết nghĩ tiến trình này có được đến ngày hôm nay phải trải qua rất nhìều giai đoạn. Quí vị có theo dõi thì thừa biết rằng CITY MISSISSAUGA gồm có nhiều ban ngành /Departments liên quan đến DỰ ÁN TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN như sau:
· Public Art Dept.(Memorial Art )
· Parks & Recreation Dept.,
· Culture Dept.,Heritage Dept.,
· History Dept.,
· Architecture Dept
· Commissioner … etc …
Những ban ngành nêu trên duyệt xét từng chi tiết rất cẩn thận và tinh tế. Cuối cùng, Thành phố đã chuẩn thuận một chổ đất tại phía trước thư viện Burhamthorpe để xây Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam từ trên 1 năm rưỡi cho đến thời điểm ngày hôm nay..
KẾT QUẢ:
Sau buổi duyệt xét Mô hình (Model) ngày May 3, 2016 tại phòng họp Grand Room của Burnhamthorpe Library do Ms. Yvonne Monestier ( Public Art Program- Director) hướng dẫn,
Ông Paul Mitcham (City Commissioner) chủ tọa và tuyên bố kết thúc với lời chuẩn thuận “…Congratulations ! We look forward for Cutting the Ribbon Ceremony in 2 years” và ông Paul Mitcham nói tiếp là ” We look it up not look it down. I love this work. Any body questions? Any body concern?! Nội dung là như vậy. Trong lúc đó có 5 thành viên của Advocacy Group hiện diện tham dự buổi Hearing và Judgment nói trên (xin xem nhiều hình ảnh đính kèm trong Thư Ngỏ).
Lưu ý: Lúc này Hội Đồng Quản Trị ( HĐQT) chưa ra đời, và hiện nay HĐQT lại tự đổi tên mới một lần nữa là Hội Thuyền Nhân Viêt Nam (VBPMA)
(Hội VBPMA mới này chen vào và muốn tước đoạt với VNBPMM- City of Mississauga (thuộc lãnh thổ t/p Mississauga để có dụng ý gì?)
Xin nhắc lại là từ ngày May 3, 2016 cho đến nay Ms. Yvonne chỉ làm việc theo nguyên tắc hành chánh với (one point of contact) VNBPMM Advocacy team Group do Anh Kelvin Kiet Cao là Chair Person .
Xin nhớ rằng CHÚNG TA ĐANG THỈNH NGUYỆN MỘT DỰ ÁN Một CôngTrình văn hoá và nghệ thuật LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT mặc dù chúng ta là cư dân CANADA nhưng Thành phố/city MISSISSAUGA – CANADA là bên xem xét cho những lợi ích cho Thành phố, thuộc lãnh thổ và cư dân ở đây. Xin đất để dựng Tượng đài (land mark) từ CITY MISSISSAUGA cho nên City hoàn toàn Quyết Định theo lộ trình (road map) của city.
Trong thời gian gần đây một vài thành viên từ Advocacy Team tự động tách ra và kêu gọi bầu bán và phong chức vụ lẫn nhau lấy từ cái tên là: Hội đồng Quản Trị (HĐQT) cho Tượng đài Thuyền Nhân tại Mississauga nhóm này đã đặt một cái tên nghe rất bất ổn và kiêu ngạo (Hội Đồng Quản Trị) gây một BAD IMAGE về cộng đồng VN của chúng ta cho chính giới (và nhất là ĐI NGƯỢC NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA CITY MISSISSAUGA, và nhóm HĐQT nầy tự nói là đại diện chính thức dự án XDTĐ Thuyền nhân tại Mississauga (sic!) và tiếp tục tuyên truyềnquảng cáo và sách nhiễu dư luận… tự ý đưa thông báo để thi mẫu Tượng Đài, bỏ ngoài tai tất cả các lời khuyên ngăn, và muốn làm lại từ con số “không” (ngay cả truyền thông báo chí cũng không tìm hiểu cặn kẽ về HĐQT nầy hay Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam (VBPMA) và nghe theo một chiều và phổ biến thông tin một cách thiếu trách nhiệm là thiếu chính xác!!)
Như đã nói ở trên gần đây vì lý do nào khác HĐQT này lại lột xác đổi tên mới một lần nữa tiếng Việt là Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam (VBPMA) không thấy viết danh xưng bằng tiếng Anh cho rõ ràng chỉ có bỏ dấu ngoặc là (VBPMA)
Đề nghị:
Chúng tôi ADVOCACY TEAM – Vietnamese Boat Peolpe Memorial Monument ( viết tắt là :VNBPMM từ lúc khởi đầu dự án)- City of Mississaga xin đề nghị HĐQT và VBPMA của quí vị thuộc Thành phố Toronto nên submit vào CITY OF TORONTO một DỰ ÁN MỚI và chúng tôi tin vào sự hiểu biết của quí vị sẽ thừa sức nạp đơn xin đất công viên tại vùng TORONTO một cách dễ dàng vì đất ở TORONTO còn nhiều và nếu được thì đây cũng là cơ hội tốt cho chúng ta có thêm một TƯỢNG ĐÀI ở một thành phố khác. Ms. Yvonne Monestier ( Public Art Policy Program- Director ) thuộc t/p Mississauga đã xác định qua phone với đại diệnThe Advocacy Team: Đây là dự án của thành phố MISSISSAUGA not TORONTO và Ms. Yvonne cũng hứa sẽ giới thiệu Hội VBPMA ( Toronto ) với những viên chức liên hệ có thể giúp đỡ theo hướng này. Dưới đây là email cô đã gửi cho ông Pha Nguyễn ngày 24/11/16 khi từ chối tiếp hội VBPMA ( thuộc lãnh thổ Toronto ) trích đoạn như sau:

.. On Thu, Nov 24, 2016 at 1:10 PM, Yvonne Monestier < > wrote:
” … I need to cancel our meeting on November 29th at 1:00 p.m. since the City project team that has been assembled concerns another matter.

Can you please clarify what you would like to meet with the City about and perhaps I would be happy to direct you to the appropriate person. I oversee the Public Art Program and you are likely looking to get in touch with someone else …

ANNOUNCEMENT and AGREEMENT

Re: Purpose
Artist’s Representative
Artist’s Right and Copyright

BUILDING THE VIETNAMESE BOAT PEOPLE MEMORIAL MONUMENT- CITY OF MISSISSAUGA (Public Art Program)

To Whom It May Concern:
Mr. Trung The Pham, Sculptor has followed with The City of Mississauga (Public Art Policy Program) and the Vietnamese Boat People Memorial Monument (VNBPMM) AdvocacyTeam Group – City of Mississauga (Mr. Kelvin Kiet Cao, Chair Person) having over one year and a half for the Proposal applying the Land site for pernament installation of Building the VNBPMM in City of Mississauga.

Purpose:
Heritage and History of the Vietnamese Boat People to the City of Mississauga through all steps as follows:
1. Developement and process from VNBPMM- City of Mississauga Project to the Public Art Program (Public Art policy- City of Mississauga)
2. Selected Model (Maquette) of the VNBPMM from Sculptor Trung The Pham at the Hearing and Judgment meeting date on May 3rd, 2016 at the Grandroom Burhamthorpe Library and finally have passed and Approval.
3. Future location for VNBPMM: in front of Burnhamthorpe Library – City of Mississauga, Ontario with all conditions have approved from the City.
Representative:
Under Title / Name : VNBPMM – Advocacy Group – City of Mississauga (Chair Kelvin Kiet Cao)
1. Following all directions and all requirements from the Public Art Department (Ms. Yvonne Monestier Co-ordinator)
2. Submited and introduced: Landscape Architect Walt Kuniec of MI Concept + Design to the Public Art Department since August, 2016 and continuing to work with Public Art Department from now on to finished it.
3. Waiting the Permit for the Land site Approval from City of Mississauga.
Artist’s right and Copyright:
Sculptor Trung The Pham has created his own Art work. So all his Art work as: Models, Sketches, Drawings and Pictures are belong to the Artist’s property and his own copyright.
We request that all copyright laws are respected in regards to the sculptor work and models represented on this project.

This Annoucement and Agreement have said that the mentioned above matter:
Agreement between Artist’s right Mr.Trung The Pham, Mr. Kelvin Kiet Cao (Chair, VNBPMM – City of Mississauga) Landscape Architect Walt Kuniec (MI Concept+ Design) will be get in touch or meeting to continuing and finished all works from Public Art Department (Ms. Yvonne Monestier – Public Art Co-ordinator) guidelines or directions in order.

Agreement on the 5th of December 2016
City of Mississauga, Ontario

1. Trung The Pham, Sculptor, Member of Sculptors Society of Canada
2. Walt Kuniec, Landscape Architect, MI Concept + Design
3. Kelvin Kiet Cao, Chair, VNBPMM Advocacy Group – City of Mississauga, Ontario.
Như Qúy vị đã biết,

Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại:

Sau khi dự án và Mô hình của Điêu khắc gia Phạm Thế Trung được chuẩn thuận bởi các ban ngành và city staff của City Misissauga vào ngày May 3, 2016. Đại diện của City Mississauga đã thông báo với các thành viên hôm đó là họ rất vui vẻ chấp thuận Mô Hình của dự án TĐTN.

Sau đó trở về Ông Cao Văn Kịêt có đề nghị với CĐ là bắt đầu tiến tới phần vận động gây quỹ trong tương lai sau khi hoàn tất phần kỹ thuật với Landscape Architect để được giấy Permit cấp đất để thi công.

Trong khi chờ đợi thì có một vài thành viên trong nhóm khởi xướng tự tách ra với mục đích muốn thay đổi Mô hình qua chiêu bài “Tuyển chọn” trong khi đó Mô hình của ĐKG Phạm thế Trung đã được Thành phố Mississauga chấp thuận vào ngày May 3, 2016 như đã nói ở trên .( nhóm này tự ý không tuân theo lộ trình từ trước đã vạch ra làm việc với City Mississaga)

Do thấy đường lối HĐQT dùng hình thức bầu bán và phong chức vụ lẫn nhau đi ngược lại theo nguyên tắc và lộ trình làm việc của City từ trước tới nay(Public Art Policy Program) với Nhóm Vận Động khởi xướng (Advocacy Team Group) từ 2 năm qua, Ông Cao Văn Kiệt đã rút ra khỏi Hội Đồng Quản Trị và ít lâu sau họ lại biến đổi một lần nữa lấy tên mới là ” Hội Thuyền Nhân Việt Nam”(VBPMA) (với dụng ý gì!?)

Về hình thức nhóm này âm mưu lường gạt thông tin với CĐ , dư luận báo chí truyền thông tại địa phương vùng Toronto, Mississauga và phụ cận. Xin dẫn chứng những Emails dưới đây để thấy nhóm này tự tung tự tác:

On Jul 25, 2016, at 9:43 PM, Phan Dam <phandam@gmail.com> wrote:
Hello anh Tân và Quý Vị:
1.Tôi sẵn sàng để thêm title ( Dr., PEng, CA. PhD, BA, BSc…) cho Quý Vi nếu Quý Vị email lại cho tôi trước tối mai

2. Đề nghị để thêm tên Board of Advisers (Doanh_Vu, Ky Nguyen, Han Trinh, Nga Duong) cũng rất hay. Xin phép Bác Doanh, anh Ky, Hân và Nga cho chúng tôi làm điều này. Tôi xin giải thích thêm với HĐQT: Bác Doanh, anh Kỳ, và chị Hân đã là thành viên của “The Advocacy Team” từ năm 2014 và Bich Nga đã phải “lãnh búa” cùng ĐT Phán cách đây không lâu! Đặc biêt là như vậy mình có tất cả 4 phái nữ + 9 phài nam trong cả nhóm UBXD TĐTN. Loooks mỏe “balanced” that way

3. Ý kiến của anh Duy cũng rất hay . Xin lĩnh ý .

4. Tôi sẽ làm thêm 1 cái hình của HĐQT với tên Tammy Nguyễn thay vì Bich Ti để gửi cho City

Xin cám ơn ACE

Phán Đàm ( Mr, Clerk in English)
On Mon, Jul 25, 2016 at 5:15 PM, tan vo <duocsitan@gmail.com> wrote:
Và có Cần danh sách tên của BOA ( ông bà cố vấn ) không dzậy hè??

Tân

On 2016-07-25, at 4:35 PM, Thi B Nguyen <itsmebthi@yahoo.ca> wrote:
Bich Thi dong y voi Ds. Tan ve extra points 1 & 2.

De giup giao su Phan, title cua Bich Thi la Tammy Nguyen, B.Sc., Treasurer (khong biet co du oai chua, neu chua du thi minh co the dung Hon.B.Sc, doi hoi them thi BT chiu thua 🙂

BThi
From: tan vo <duocsitan@gmail.com>
To: Phan Dam <phandam@gmail.com> Cc: Thanh Nguyen <ngthnguyen@gmail.com>; Anna Duong <annaduong46@gmail.com>; AC Duy Han <duyhan@rogers.com>; phan dam <phandam99@yahoo.com>; Pha Nguyen <nguyenpha@gmail.com>; Kiet Cao <kietcao@consultant.com>; Duy Nguyen <jsduynguyen@gmail.com>; Kien Le <le.centre@live.com>; Tammy Nguyen <itsmebthi@yahoo.ca>; Quynh Thai <quynh.thai@rogers.com>; Ky Nguyen <kynguyen617@gmail.com>
Sent: Monday, July 25, 2016 4:04 PM
Subject: Re: UBXD TĐTN/VBPMM – INFORMATION FROM THE CITY OF MISSISSAUGA

Hi anh Phán
Tôi muốn thêm một chút 1/: ngoài báo Chí Việt ngữ, tôi xin anh thêm : TV and Radio
2/ tôi có thêm một chut xíu thôi là khi anh đưa danh sách tên của các thành viên của BOD
anh có nghĩ là mình nên thêm title ” cho oai” THÍ DỤ :. Phan Dam, PEng , Secretary
Pha Nguyen, Bsc, President

Xin Quí vị cho ý kiến
Tân
Kết quả là: Sự thành hình của nhóm này đang phá công trình đang tiến hành từ trước đến nay, (một Bad Image & Shame) nghĩa là cho đến thời điểm này City Mississauga vẫn chưa nhận được sự hồi đáp chính đáng nào của chúng ta vì có sự ngăn cản xen vào làm xáo trộn (Confuse) của nhóm mới này. City đã đình hoãn chưa biết sự thể ra sao?

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị đồng hương hãy giúp chúng tôi bằng cách bất hợp tác và vô hiệu hoá với nhóm này mà họ gọi là Hội tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam (VBPMA) qua hình thức quảng bá thông tin sai sự thật và tự ý kêu gọi quảng cáo những chương trình “Tuyển chọn Mô Hình” và gây quỹ sắp tới đây.v.v..). do đó bắt buộc chúng tôi phải lên tiếng trước để tránh sự ngộ nhận.

Thực chất là:

Nhóm này tự ý và cố ý chen vào để thọt gậy bánh xe, hay chận đường chận lối làm cản trở mọi việc và mong quý vị hãy ủng hộ Advocacy Team Group thuộc lãnh thổ thành phố Mississauga tiến hành giai đoạn cuối là xin được đất để XD Tượng Đài Thuyền Nhân đã được khởi xướng từ hai năm qua.

Thiết nghĩ không có lý do gì một Mô hình (Designs) cho Tượng Đài Thuyền Nhân đã được chấp thuận từ City Mississauga

hinh-06

​lại bị một nhóm lạm quyền, tìm cách phá bỏ (sic!) và giữa chừng lại dùng danh nghĩa cộng đồng để tìm cách đi theo một hướng khác mà nhóm khởi xướng đã đi đúng lộ trình do city Mississauga đã vạch ra theo nguyên tắc hành chánh từ trước cho đến nay.

Xin đọc Thư qua những Emails phía dươí đây :
From: Khiem Vu <kdvu24@yahoo.ca>
To: Pha Nguyen <nguyenpha@gmail.com>
Cc: Thuyen Nhan
Sent: Sunday, November 20, 2016 9:05 PM
Subject: Chào anh Pha.

Chào anh Pha.

Theo tin tức tôi nhận được thì vào ngày 29-11-2016 này các anh sẽ họp với đại diện thành phố Mississauga. Ngoài việc giới thiệu các thành viên trong HĐQT mới được hình thành, các anh sẽ nêu vấn đề tìm thêm các mô hình khác để “Competion” với mô hình đã có của ĐKG Phạm thế Trung. Tôi thực sự không hiểu vì sao lại như vậy ? Anh có thể vui lòng cho tôi một đôi lời giải thích thỏa đáng chăng ?
Thiển ý của tôi, tôi nghĩ rằng :
1. Người đầu tiên có sáng kiến tìm nơi dựng thêm một Tượng Đài ở Ontario là anh Trung. Nếu không có sáng kiến đó thì không có HĐQT.
2. Mô hình của anh Trung đã được giám định và mặc nhiên chấp thuận nên city mới hứa cho đất.
3.Công việc đã tiến hành đến giai đoạn hình thành, chỉ còn :
a-Thỏa mãn những đòi hỏi nặng tính kỹ thuật từ city.
b-Phổ biến rộng rãi và gây quĩ.
Bây giờ các anh lại có ý định đi lại từ đầu, như vậy có quá nhẫn tâm không ? Chúng tôi đã mất hơn hai năm để có những thành quả trao lại cho các anh và đặt hy vọng vào các anh, các anh nghĩ sao khi tự đặt thêm gánh nặng cho mình và cho cả city, họ có trăm công, ngàn việc mà họ đã ưu ái đến chúng ta thì chúng ta phải tận dụng từng giây, từng giây một, đừng để tuột mất mà ân hận sau này.
Giả thiết tôi đặt ra là khi đưa vấn đề tìm các mô hình khác, họ có thể :
1-Say yes, các anh dự trù bao nhiêu lâu để xúc tiến ý định của các anh ? Một, hai , ba… năm ?
2-Say No thì bẽ mặt.
3- Say It’s up to you thì dự án sẽ bị ngâm tôm.
Ngoài ra một điều tối kỵ là cho họ thấy sự chia rẽ trong cộng đồng.
Tôi hy vọng sự sáng suốt của các anh. Nếu các anh cứ khư khư giữ ý định của mình thì nên tự đi tìm nơi khác có lẽ hợp lý hơn.
Cầu chúc anh và gia đình an mạnh.
Thân kính.
Vũ đăng Khiêm

From: phong bui <thewind20@hotmail.com> Date: 2017-03-13 0:30 GMT-04:00
Subject: JUST DO IT.
To: Thuyen Nhan <vietnamboatpplmemorialmonument@gmail.com

Hi all,
Let do it fast before VC put HCM statue there! Then we will cry and fight again?. Don’t blame anyone.
We do it for our kids. Please forgive and unite before it is too late..
Thanks
Phong Bui

From: Nhung Huynh <nhung_huynh@hotmail.com>
Sent: December 4, 2016 12:41 PM
To: Thuyen Nhan<vietnamboatpplmemorialmonument@gmail.com
Kính gởi các hội đoàn Toronto và các chú bác anh chị em ! Tôi thấy có nhiều vấn đề hiểu lầm cần tìm hiểu vì việc làm xay đài tưởng niệm là chuyện của chung . Và là chuyện bất vụ lợi , nên cần xem xét lại . Vì đã có làm lỡ dỡ nên tiếp tục và cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cho có tình đoàn kết . Thay vì làm lại từ đầu . Làm như dậy sẽ mất đi tình đoàn kết , người Việt quốc gia mình kg có còn bao nhiêu người còn nhiều Việc chúng ta cần phải làm . Tôi có chút suy nghĩ phải nói lên .Tôi kg bênh vực phe nhóm nào cả mong quý vị Thông cảm .xin chân thành cảm tạ . N H
Le Dinh Triet
Le Dinh Triet Tuợng mẹ bồng con tị nạn cộng sản tại Ottawa là tác phẩm bất hủ của điêu khắc gia Phạm Thế Trung
Những bức hình chụp kèm theo là tiến trình của dự án Xin đất XDTĐTN- City of Mississauga, một bằng chứng để Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS mà đaị đa số là Thuyền Nhân còn sống sót trên mãnh đất tự do Mississauga- Canada này am tường , phân minh và nhìn ra đâu là sự thật.?!

+11
Like
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
CommentShare
24Loi Le, Tuan Nguyen and 22 others
1 share
Comments
Le Dinh Triet

Le Dinh Triet Hoan hô anh Phạm Thế Trung về dự án xin đất
Unlike · Reply · 1 · March 8 at 8:41am
Phạm Thế Trung Sculptor

Phạm Thế Trung Sculptor Cám ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm đến dự án XDTĐTN và sự dấn thân cho từng cá nhân từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay trong Advocacy Team – Vietnamese Boat People Memorial Monument – City of Mississauga.
Like · Reply · 1 · March 8 at 9:12am
Phạm Thế Trung Sculptor
Phạm Thế Trung Sculptor Lưu Khúc
LA TOAN VINH·MONDAY, MARCH 13, 2017
khi ước mơ trở thành sự thật
tôi đã qua vùng trời biển xa xăm
đôi bàn tay vẫy lên tiếng gọi
mãng đời riêng còn lại những thuyền nhân…
(I`m a boat people)
bao ước mơ biến thành sự thật
khi còn tàu rẽ sóng ra khơi
em và tôi vẫn mang tâm trạng
vượt hiểm nguy hòng tìm lại tư do
(I`m a boat people)
con thuyền xưa bập bềnh theo năm tháng
biển vòng tay trong ước nguyện thuyền nhân
đứa bé trên tay tròn xoe đôi mắt

khoảng tròi xa còn lại những dư âm
dư âm vang lên bao tiếng sóng
sóng vọng về trong ước vọng tự do…

LTV
Comments
Có nhiều người nói rằng chúng ta đang bị đám cộng sản nằm vùng và việt gian CS phá hoại để cho việc XD tượng đài thuyền nhân ở Misissauga bị trở ngại ?… Hay không chừng họ đang dùng danh nghiã Cộng Đồng để tìm cách dìm dự án Thuyền Nhân để lập công với đảng cộng sản Việt Nam chăng?? Xin chờ câu trả lời.!

Kính Thư,
Vietnamese Boat People Memorial Monument

(VNBPMM- City of Mississauga)
Advocacy team : Kiệt Cao, Hoàng Nguyễn, Mỹ Phan, Khiêm Vũ, Trung Phạm
Tel: 416-857-1357
vietnamboatpplmemorialmonunent@gmail.com
www.vietboatpeoplememorialgta. com

hoitet-2hoitet-3

 

IMG_2701IMG_2700hoitet-3hinh-01

IMG_2703IMG_2702IMG_2715